Начало – ваксини и имунитет – информиран избор


Наръчник на родителя – въпроси, свързани с ваксини

Преводът на филми и субтитри струват пари, затова ви моля да ме подкрепите с банков превод, използвайки IBAN BG25CECB97900023138889 с BIC CECBBGSF или с PayPal:

Антитела след ваксинация

Ваксинирането води до вкарване в организма на чужди белтъци и полизахариди, предизвикващи алергична реакция като чужди на организма вещества, които го правят лесно податлив на различни нови микроби и вируси и към които до този момент е бил устойчив.

Голяма част от информацията, която общоприетите изследвания използват като доказателство за това, че ваксините “действат” и “осигуряват имунитет” се отнася до увеличените титри на антитела след поставяне на ваксината. Титърът служи за приблизителна количествена аналитична информация, която може да бъде оценена както положително, така и отрицателно!

“Най-сигурното лечение е в предпазването от болестите. Основната цел трябва да бъде засилване на собствения имунитет на организма по един естествен начин, вслушвайки се в методите, които ни подсказва Природата, защото тя винаги е по-мъдра от нас.” – д-р Георги Хаджиев

Антителата, образувани след ваксиниране, НЕ означават имунитет.

Всяка информация, която се съдържа тук, не бива да бъде тълкувана като медицински или правен съвет. Решението да се ваксинирате и как да го изпълните е само и единствено ваше.