Увреждания и смърт от ваксини


Наръчник на родителя – въпроси, свързани с ваксини

Така важната тема – аутизъм!

Неподвластни на фармафията

Д-р Атанас Гълъбов

Д-р Мария Папазова

Д-р Петер Глиден

Д-р Андрю Уейкфилд

Д-р Петър Найденов

Д-р Рене и Мери Токо

Антитела след ваксини

Ваксинирането води до вкарване в организма на чужди белтъци и полизахариди, предизвикващи алергична реакция като чужди на организма вещества, които го правят лесно податлив на различни нови микроби и вируси и към които до този момент е бил устойчив.

Голяма част от информацията, която общоприетите изследвания използват като доказателство за това, че ваксините “действат” и “осигуряват имунитет” се отнася до увеличените титри на антитела след поставяне на ваксината. Титърът служи за приблизителна количествена аналитична информация, която може да бъде оценена, както положително, така и отрицателно!

“Най-сигурното лечение е в предпазването от болестите. Основната цел трябва да бъде засилване на собствения имунитет на организма по един естествен начин, вслушвайки се в методите, които ни подсказва Природата, защото тя винаги е по-мъдра от нас.” – д-р Георги Хаджиев